Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo

Stowarzyszenie Biegaczy Gminy Szydłowo jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, zgłoszonym i zarejestrowanym dnia 12.12.2012r. w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu pod nr 0000443316.
Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim popularyzacja idei biegania i innych form aktywności ruchowej oraz działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zrzeszamy 30 osób z terenu gminy Szydłowo. Nasi członkowie uprawiają amatorskie biegi średnio i długodystansowe oraz sport rekreacyjny "Nordic Walking".
Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne upowszechniania kultury fizycznej wspierane dotacyjnie przez Gminę Szydłowo oraz Powiat Pilski.

Organizowaliśmy i organizujemy takie imprezy cykliczne, jak:
Papieski Bieg Przełajowy im św. Jana Pawła II (kwiecień),
Rajd Rowerowy Dookoła Gminy Szydłowo (maj),
Bieg i Marsz Trzeźwości (sierpień),
Trudny Półmaraton św. Huberta (październik),
oraz:
Próbę Pobicia Rekordu Guinnessa „Najwięcej osób niosących flagę” (ustanowiliśmy Rekord Polski!),
Rajd rowerowy oraz bieg krajoznawczy podczas Święta Ryby i Wody w Tarnowie,
Otwarty Turniej Łuczniczy - Archery Attack.

Na uroczystej Gali Liderów Sukcesu nasze Stowarzyszenie otrzymało honorowy tytuł „Lider Sukcesu 2015” w kategorii „Sport i turystyka”.