Serdecznie dziękujemy sponsorom i współorganizatorom
za wsparcie III Biegu i Marszu Trzeźwości 06.08.2016r.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gmina Szydłowo
 • Powiat Pilski
 • Ludwig Czekolada Tuczno
 • Philips Lighting Poland Piła
 • INTRUX
 • Marzena Nowak – Galeria Perfumeryjno-Kosmetyczna CENTRUM
 • Państwo Barbara i Andrzej Witczyk
 • Pan Jarosław Kałucki
 • Pan Jan Zarzycki
 • Zakład Fryzjerski – Pani Monika Kanduła
 • SPRĘŻYNKA – Rehabilitacja, terapia i edukacja – Justyna Chmielewska-Łukaszewicz
Zgodnie z regulaminem III Biegu i Marszu Trzeźwości nasze Stowarzyszenie przekazało zebrane na konto wpłaty od zawodników. Na konto fundacji dla Marcelka Urbana przelaliśmy kwotę 2510 zł. Dziękujemy!