Serdecznie dziękujemy sponsorom i współorganizatorom
za wsparcie IV Biegu i Marszu Trzeźwości 05.08.2017r.

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gmina Szydłowo
 • Powiat Pilski
 • Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Starej Łubiance
 • OSP Stara Łubianka
 • Ludwig Czekolada - Tuczno
 • INTRUX - Usługi Informatyczne
 • Marzena Nowak – Galeria Perfumeryjno-Kosmetyczna CENTRUM
 • Państwo Barbara i Andrzej Witczyk
 • Pan Jarosław Kałucki
 • Pan Jan Zarzycki
 • Zakład Fryzjerski – Pani Monika Kanduła
 • AUTO DO ŚLUBU - Tomek Musiał
 • FOLIO-PAK - Sebastian Trzeciak
 • członkowie Stowarzyszenia...
Zgodnie z regulaminem IV Biegu i Marszu Trzeźwości nasze Stowarzyszenie przekazało zebrane na konto wpłaty od zawodników. Na konto fundacji dla Lenki Bajer przelaliśmy kwotę 2120 zł. Dziękujemy!